Podmínky věrnostního programu V.H.V.

Tyto podmínky upravují pravidla fungování věrnostního programu V.H.V., jakož i práva a povinnosti vyplývající z členství zákazníka v tomto programu a práva a povinnosti provozovatele věrnostního programu ve vztahu k jeho členům. 

Provozovatelem je společnost V.H.V. s.r.o., se sídlem Husova 3058, 438 01 Žatec, IČ 40230678. 

Podmínky věrnostního programu jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

Účastníkem věrnostního programu V.H.V. se stává každý zákazník, který odevzdá kompletně vyplněnou Věrnostní kartu zákazníka prodejci na prodejně provozovatele a bude mu tím udělena sleva 500,-Kč na nákup v této prodejně.

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka za účelem jeho registrace ve věrnostním programu, fungování věrnostního programu a čerpání výhod spojených s tímto programem a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, telefonní číslo, které jsou povinné pro registraci do věrnostního programu.

Provozovatel může zpracováním těchto osobních údajů pověřit třetí osoby, nejčastěji osoby provádějící správu webu, s touto třetí stranou má provozovatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.  

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu maximálně 5ti let od posledního využití věrnostní slevy 500,-. Provozovatel může přestat zpracovávat osobní údaje i dříve, pokud zákazník odvolá souhlas se zpracováváním svých osobních údajů, tím mu však již nebude moci být poskytnuta věrnostní sleva při odevzdávání Věrnostní karty zákazníka.

Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím informačního systému správce se zajištěním jejich ochrany vhodnou formou technického a organizačního zabezpečení.

Osobní údaje nebudou zpřístupňovány žádným třetím osobám, vyjma vybraných zaměstnanců správce, případně vyjma externího zpracovatele osobních údajů (dodavatel IT systému). V každém takovém případě bude zajištěna ochrana osobních údajů zákazníků.

Zákazník je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Věrnostní kartu zákazníka lze získat a využít v jakékoli prodejně provozovatele.

Věrnostní kartu zákazníka může získat jakýkoli zákazník, vyjma zaměstnanců provozovatele a stavebních firem, pokud o ni požádá na prodejně provozovatele. Na tuto kartičku zákazník sbírá razítka. Počet razítek za nákup se řídí dle platné informace na Věrnostní kartě zákazníka.

Provozovatel nenese odpovědnost za zničení, ztrátu, odcizení či zneužití Věrnostní karty zákazníka.

Věrnostní slevu 500,- ani její část nelze žádat v hotovosti, tuto slevu lze pouze poskytnout na celý nákup zákazníka a tato věrnostní sleva mu bude poskytnuta pouze na nákup zboží provozovatele.

Členstvím ve věrnostním programu V.H.V. dává zákazník  souhlas se zasílám marketingového sdělení společnosti V.H.V. s.r.o. Marketingové sdělení je zasíláno na emailovou adresu zadanou zákazníkem na Věrnostní kartu zákazníka.

Provozovatel je oprávněn znění Podmínek věrnostního programu V.H.V. měnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek věrnostního programu. Při změně podmínek o tomto provozovatel informuje na svém webu www.vhv.cz a dalšími vhodnými cestami tak, aby se se změnou mohl každý zákazník seznámit dopředu a bez obtíží.

Neplatností nebo neúčinností dílčích ustanovení v podmínkách členství není dotčena platnost ostatních ustanovení. 

Provozovatel je oprávněn věrnostní program zrušit, je však povinen o tom zákazníky na svém webu www.vhv.cz v předstihu informovat a seznámit zákazníky s datem zrušení programu. Pokud byly tyto podmínky dodrženy, nevznikají provozovateli žádné závazky vůči zákazníkům z titulu nevyčerpaných slev či jiných nároků spojených i nespojených s ukončeným věrnostním programem.

Otázky k fungování věrnostního programu V.H.V. s.r.o. a k ochraně a zabezpečení dat na straně provozovatele V.H.V. s.r.o. je možné zasílat emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Tyto podmínky věrnostního programu nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.